Каталог на компетенции

Управление на металообработващи машини с цифрово управление

Специфична

Описание

Ефективно управлява в ръчен и автоматичен режим металообработващи машини с цифрово управление, като използва различни команди, фиксирани и многопроходни цикли и подпрограми. Работи свободно с пултове за управление на различни поколения системи за цифрово управление. Прецизно закрепва, центрова и обработва различни по сложност и конфигурация детайли от различни материали според технологията. Внимателно поставя на машините необходимият материал. Работи в оптимални режими на разход на основни и спомагателни материали съгласно технологичната документация. Изработва (пробен) детайл, съгласно изискванията и предписанията на технологичната документация. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на машините, с които работи. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината, като проследява нивото и температурата на маслото в машината.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква