Каталог на компетенции

Настройка на металообработващи машини с цифрово управление

Специфична

Описание

Настройва (програмира) различни металообработващи машини с цифрово управление в съответствие с изискванията и съобразно заданието. Подбира подходящата програма за обработка на детайла като взема предвид спецификата на изделието. Ефективно оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с цифрово управление – обработващите центри и струговите машини. Комплектова и монтира прецизно приспособленията и  инструментите върху машината. Зарежда внимателно инструменталния комплект с режещи инструменти. Въвежда точно програмата за изработка на съответното изделие и настройва коректно режещите инструменти. При необходимост съставя и/или коригира програма за изработване на нови детайли.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква