Каталог на компетенции

Осигуряване качество на софтуерната разработка

Специфична

Описание

Осигурява съответствието на разработката със съответните стандарти и политики за управление на промените като извършва необходимите анализи и контролни дейности. Периодично проверява отговаря ли работата му на изискванията и на зададените техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква