Каталог на компетенции

Системна интеграция

Специфична

Описание

Извършва инсталация и конфигуриране на хардуер и софтуер или системни компоненти, като следи за съответствието с изискванията за процесите, процедурите, бизнес изискванията и възможностите на приложението. Оценява точно продуктивността на системата. Управлява ефективно формалните дейности и процеси във връзка с интеграцията, като следва предварително формулираните планове. Участва активно при създаването на целия интеграционен цикъл. Оценява работата на системата преди, по време и след интеграцията. Наблюдава и отчита дейностите, проблемите и решенията по време на интеграция. Определя възможностите на интегрираното приложение дали е в съответствие с спецификацията. Действа систематично, за да установи възможностите на софтуера и хардуера.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква