Каталог на компетенции

Тестване

Специфична

Описание

Конструира и прецизно изпълнява систематични процедури за изпитване за ИТ системите и разработените приложения. Участва в извършването на тестване на разработката/ревизираните компоненти/системи в съответствие изискванията по проект и се уверява, че работят спрямо зададените характеристики и очаквания. Участва при създаването и управлението на план за тестове като определя дейности, необходими за детайлното тестване на отделните компоненти на разработката. Участва в управлението и оценката на процеса на тестване като документира и анализира резултатите своевременно и в съответствие с установената практика в компанията. Подпомага екипа за тестване като дава предложения за тестове за ИКТ системите, както и приложения, които да гарантират съответствие с изискванията. Подпомага екипа за тестване като дава предложения за разработване на тестове на ИКТ системите и приложенията, за да гарантира съответствие с изискванията. Предлага извършване на промени, в случай че са необходими, като предварително установява нуждата от такива, чрез извършване на тестване, анализи и отчитане на резултатите от тях. Отчита резултатите, проблемите и тяхното решение от извършените тестове като се информира своевременно.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква