Каталог на компетенции

Опаковане и етикиране на готова продукция

Специфична

Описание

Разпознава видовете месни и рибни продукти и правилно поставя етикети, като съобразява изискванията и характеристиките на изделието. Използва нарязващи, вакуумиращи устройства и тегловни автомати в процеса на опаковане и етикиране на продуктите, като спазва изискванията и стандартите за качество.

Бизнес процеси

  • Производство