Каталог на компетенции

Приготвяне на кулинарни изделия

Специфична

Описание

 Пълни и оформя различни видове колбаси, като работи прецизно с пълначни машини и специализирано оборудване. Приготвя кулинарни изделия като приготвя саламури, обслужва шприцмашини и тумблери за месни деликатеси, солатори и съдове за мариноване на месо. Прилага ефективно режимите на тумблиране на месни суровини. 

Бизнес процеси

  • Производство