Каталог на компетенции

Проявява отговорност и технологична дисциплина.

Специфична

Описание

Приема месни продукти като изпълнява стриктно технологичните инструкции за тяхното сортиране, обработка и съхранение. Спазва изискванията при охлаждане и замразяване, като следи за правилното спазване на режимите на хладилна обработка и съхранение на месо, месни продукти и риба.

Бизнес процеси

  • Производство