Каталог на компетенции

Хигиена при работата с месни продукти

Специфична

Описание

Спазва стриктно всички изисквания за осигуряване на хигиена при работа с хранителни продукти, сурово месо и заготовки. Съблюдава висока степен на лична хигиена, хигиена на работното място и точно изпълнява всички необходими технологични операции за дезинфекция на месото и месните субпродукти като осигурява безопасност и безвредност на готовата продукция и/или заготовки.

Бизнес процеси

  • Производство