Каталог на компетенции

Работа с технологично оборудване

Специфична

Описание

Работи прецизно и точно с технологичното оборудване като го използва по предназначение и спазва всички изисквания за безопасност на работата и продукцията и лична хигиена. Поддържа технологичното оборудване като го почиства и осигурява необходимата дезинфекция по време и след приключване на работа.

Бизнес процеси

  • Производство