Каталог на компетенции

Контрол на изпълнението

Специфична

Описание

Контролира точността и грапавостта на обработваната повърхнина, като използва по предназначение съответната измервателна техника.  Оценява годността и качеството на изработените детайли, отчитайки предявените технически изисквания.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква