Каталог на компетенции

Работа с материали

Специфична

Описание

Избира подходящ материал за изработката на даден детайл, като ефективно прилага познанията си за свойствата и спецификите на материалите. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида, състава и свойствата им. Обработва метални детайли като избира най-подходящия и ефективен начин според очаквания резултат. Избира подходящите смазващи и охлаждащи течности и спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта. 

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква