Каталог на компетенции

Работа с металорежещи машини

Специфична

Описание

Коректно подбира спрямо спецификите на материала и изделието  металорежещи машини. Настройва правилно конвенционални металорежещи машини, като подбира подходящ режим на работа. Управлява точно металорежещата машина и работи с подемни устройства, като спазва експлоатационните изисквания. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи. Извършва прецизно профилактични прегледи на металорежещата машина. Своевременно открива и отстранява малки повреди и неизправности на машината.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква