Каталог на компетенции

Работа с технологична документация

Специфична

Описание

Следва стриктно технологията за изработване на несложен метал чрез рязане, като разчита правилно технологичната документация. Ефективно разчита работни чертежи на детайли, като при необходимост изработва и скица на детайл. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква