Каталог на компетенции

Контрол на качеството в корабостроенето и кораборемонта

Специфична

Описание

Периодично извършва контрол на извършената работа, като проверява точността и качеството на монтажа на корпуса и детайлите съобразно технологичните изисквания, изискванията на контролните органи и стандарти за качество. Избира и прилага подходящия метод за изпитания и оценка. Точно и прецизно нанася необходимите корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква