Каталог на компетенции

Поддръжка на корабен корпус

Специфична

Описание

Извършва периодични прегледи на корпуса и неговите елементи като спазва установените за това процедури и следва техническите и експлоатационни изисквания. Извършва необходимите замервания и тестове като своевременно идентифицира повреди по корпуса и обшивката на кораба. Заменя или ремонтира детайли според изискванията в техническата документация като се стреми да поддържа пълна експлоатационна изправност и да предотврати възникването на повреди и аварии.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква