Каталог на компетенции

Монтаж на корабен корпус

Специфична

Описание

Подготвя конструкциите за монтаж в полуобемни и обемни секции и за стапелен монтаж, като избира работни инструменти и преглежда техническата документация. Спазва технологичната последователност при монтажа, като контролира и проверява точността и качеството на извършения монтаж, съобразно изискванията. Участва в довършителни работи по монтаж на корабния корпус, като изработва корпусни детайли от обзавеждането, монтира детайли и спазва технологичната последователност. Участва при извършване на изпитвания, съобразно изискванията. Проверява точността и качеството при монтажа, съобразно изискванията на контролните органи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква