Каталог на компетенции

Работа по корпусни детайли и елементи

Специфична

Описание

Изрязва детайли за корпусни изделия, като следва всички стъпки и изисквания, зададени в техническата документация. Изработва детайли за сглобяване на корпусни изделия, като подготвя ръбовете за заваряване, прилага различни видове заваръчни шевове и спазва технологичната последователност. Комплектова детайли по различни признаци. Извършва сглобяване на възлите и изделията в технологична последователност. Извършва необходимите измервания и проверки на изработеното изделие и съответствието му с технологичните изисквания и стандарти за качество. Маркира детайлите и ги комплектова съгласно конструктивните чертежи и схеми.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква