Каталог на компетенции

Работа със софтуер за корабостроене и кораборемонт

Специфична

Описание

Ефективно работи със софтуерни средства за цифрово конструиране на кораби, концептуален дизайн, дигитални прототипи и симулации. Обучава колеги за работа със софтуера, като периодично актуализира знанията и уменията си.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква