Каталог на компетенции

Производство на кораби и морска техника

Специфична

Описание

Подготвя точно и прецизно детайли, като кил, шпангоут, обшивки и поддържа структури и блокове. Прикрепя метални плочи и отвесни прегради на кораба, като си служи с шублер и инструменти, бургия и гаечни ключове. Изглажда и полира повърхността на кораба, като използва песъкоструен апарат, тесли и излъсква повърхността. Измерва и маркира линии за размери по дървото, като следва шаблон. Установява референтни точки по монтажа и корпуса, с цел да изработи шаблон от части. Консултира се с клиенти или ръководители и чете схеми, за да установи необходимите поправки. Прикрепя точно подемник към корпуса. Инспектира лодки, за да установи наличието, локацията и степента на дефекти. Изрязва дефектни части, като използва ръчни и електрически инструменти и нагажда новите части, като използва материал за уплътняване, лепило и инструменти. Сглобява и монтира греди на корпус, като използва лепило, измервателни, ръчни и електрически инструменти. Конструира и оформя дървени рамки, структури и други части на корабната постройка, съгласно схеми, като използва ръчни, електрически и измервателни инструменти

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква