Каталог на компетенции

Отстраняване на аварии

Специфична

Описание

Отстранява спешно възникнали аварии във ВиК мрежи в и извън работно време. Проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии на ВиК инсталации. Демонстрира бърза и точна преценка и съобразителност спрямо съответната ситуация, като анализира коректно информацията и взема предвид всички особености на обекта.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква