Каталог на компетенции

Работа с водопроводни инструменти и машини

Специфична

Описание

Самостоятелно избира подходящите инструменти и машини за изграждане, монтаж, демонтаж или поддръжка на ВиК инсталации и елементи, като отчита естеството на съответната дейност и конкретния обект. Бързо и коректно борави със съответните водопроводни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква