Каталог на компетенции

Диагностика на ВиК мрежи

Специфична

Описание

Диагностицира точно и своевременно открива и отстранява възникнали непредвидени проблеми във ВиК инсталации, мрежи, станции, съоръжения и елементи, като спазва технологичните изисквания за изпробване на съоръженията и прилага на практика познанията си за спецификите на видовете мрежи или елементи. Анализира внимателно резултатите от извършени монтажни и демонтажни дейности при нормални и аварийни ситуации и измерва точно основни технически параметри, за да открие възможни отклонения.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква