Каталог на компетенции

Поддръжка на ВиК инсталации и отводнителни съоръжения

Специфична

Описание

Извършва периодична планирана техническа поддръжка и ремонт на ВиК инсталации, мрежи, помпени станции и съоръжения като спазва стриктно изискванията за качество, заложените срокове, нормативите, действащите правила и технологичните изисквания. Избира дейностите за поддържане на експлоатационните параметри на съоръженията във ВиК мрежи в норма според действащите нормативни документи.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква