Каталог на компетенции

Поддръжка на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

Специфична

Описание

Поддържа различни пътни принадлежности (водостоци, елементи на мостове и др.) и крайпътно обзавеждане (водещи ивици и тротоарни настилки), като спазва стриктно проектните изисквания и технологичната последователност на съответната операция. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация, като спазва технологичните изисквания и последователност на операциите.

Качествено и в срок монтира и поправя километрични знаци, парапети, предпазни огради, нанася противокорозионно покритие на оградите, изпълнява декоративни зидарии и други елементи, засажда и оформя крайпътни насаждения.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква