Каталог на компетенции

Ремонт и поддръжка на пътни настилки и съоръжения

Специфична

Описание

Качествено ремонтира и поддържа различни пътни настилки, отводнителни съоръжения (дренажи, канавки) и други, вкл. извършва ръчно изкопни дейности, подравнява, оформя, укрепва, отводнява, като спазва стриктно проектните изисквания (широчина, дебелина, равност) и технологичната последователност на съответната операция. Успешно разчита техническа и технологична документация и извършва точно предписанията при поддръжка на пътни настилки от различни материали. Извършва прецизно различни дейности свързани с поддръжката на пътищата през различните сезони, като почиства пътното платно, отводнителните съоръжения и монтира снегозащитни огради, както и отстранява трева, храстова растителност и дървета.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква