Каталог на компетенции

Работа с инструменти и машини при поддръжка на пътища

Специфична

Описание

Избира подходящите инструменти за поддръжка на пътни и тротоарни настилки, като отчита естеството на съответната дейност. Бързо и коретно борави с подходящите електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи. Измерва точно дължина и маса и изчислява площ и обем – ръчно, с калкулатор. Полага грижа за опазване на инструменти и оборудване, като след приключване на работата ги събира, поддържа от работното място.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква