Каталог на компетенции

Работа с материали при поддръжка на пътища

Специфична

Описание

Използва целесъобразно необходимите материали за поддръжка на пътни настилки и крайпътни съоръжения, като спазва стриктно технологичните изисквания и последователност при приготвянето на различните строителни смеси и разтвори (по зададена рецепта). Пренася, товари и складира строителни материали, земни маси, дървен материал, битум и т.н. според технологичните изисквания.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква