Каталог на компетенции

Обезопасяване на пътни настилки

Специфична

Описание

Правилно се ориентира при движение на територията на строителната площадка в зависимост от маркировката и сигнализацията и поставя обезопасяваща сигнализация на изкопите и при извършване на ремонтни работи. Своевременно обезопасява заледени участъци според предписанията. Сигнализира работното място при работа на открит път съгласно инструкцията за сигнализациите. Разпознава своевременно опасни ситуации и реагира съобразно предписанията.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква