Каталог на компетенции

Ефективност при физическо натоварване

Преносима

Описание

Извършва ефективно възложените му дейности и задачи, като проявява физическа издржливост, независимо от атмосферните условия и силовото натоварване. Товари и разтоварва строителни материали на височина, разстояние, без механизация.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква