Каталог на компетенции

Работа с техническа и технологична документация при изработка на изделия от дърво

Специфична

Описание

Успешно разчита техническа и технологична документация и изработва изделия и модели по чертежи, скици, макети и прототипи. Подготвя необходимите детайли за работа, като спазва точно параметрите по техническата документация.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква