Каталог на компетенции

Декоративна обработка на дърворезба

Специфична

Описание

Извършва декоративна обработка и довършителни операции при изработване на изделия на дърворезба, като подбира правилно каква да бъде повърхностната обработка на дърворезбата. Изработва и модерира орнаменти/фрагменти с дърворезба прилагайки както технологии и различни техники в областта, така и естетика – форма, цвят и т.н.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква