Каталог на компетенции

Качество при изработка на изделия от дърво и дърворезби

Специфична

Описание

Изработва изделия от дърво или дърворезба, като за целта спазва точно стандартите и изискванията за качество. Своевременно проверява собствената си работа, дали отговаря на изискванията на зададения проект и техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква