Каталог на компетенции

Методичност при изпълнение на технологията

Специфична

Описание

Спазва стриктно технологичната дисциплина и последователно изпълнява технологичните операции при изработката и монтажа на врати и дограми. Използва инструменти и материали в съответствие с последователността на технологичните операции. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи изработката и монтажа на дограми и врати.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква