Каталог на компетенции

Работа с дограмаджийски инструменти и машини

Специфична

Описание

При изработката и монтажа на дограми и врати ефективно борави с различни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/монтажа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква