Каталог на компетенции

Монтаж на дограма и аксесоари

Специфична

Описание

Извършва прецизен монтаж/демонтаж на врати, прозорци и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили, стъклопоставяне, както и аксесоари, мрежи, уплътнители и др. на обекта, като спазва всички стандарти за качество и детайли спрямо конкретната заявка на клиента. Извършва ефективни подготвителни и спомагателни и довършителни работа при монтажа на дограма и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили, като ги съобразява спрямо спецификите на изделието и изискванията на клиента. Монтира дограми и врати в определения срок, като организира оптимално работата си, преценява точно необходимото за монтаж време вземайки предвид особеностите на съответния тип изделие.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква