Каталог на компетенции

Изработка на дограма

Специфична

Описание

Използва целесъобразно подходящи материали за изработката на дограми и врати, като съобразява обработката им спрямо конкретното изделие и характеристиките на съответния материал. Изработва профили за врати и прозорци по задание като бързо и точно подготвя и обработва материали, елементи, детайли, включително измерва, разкроява и изрязва форми, пресова, реже сглобки на плоскости, пробива отвори, слепва ламели, шлифова, китосва, сглобява рамки за крила на врати и прозорци и други необходими действия според технологията, стандартите, изискванията. Извършва коректно повърхностна обработка на изделието, като нанася ръчно защитно декоративни покрития съобразно предназначението им.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква