Каталог на компетенции

Подпомагане на строителните и довършителните дейности

Специфична

Описание

Спазвайки дадените указания и технологични изисквания и срокове, извършва коректно и прецизно различни дейности от общ характер и подпомагане на строителните и довършителните процеси на обекта, включващи: изкопни работи; пробиване и къртене; разкрояване на материали; монтаж и демонтаж на скелети и кофраж; подготовка на смеси; полагане на бетон; изграждане на пътни ивици и тротоарни настилки и др.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква