Каталог на компетенции

Грижа за строителната площадка

Специфична

Описание

Извършва прецизно и отговорно дейностите свързани с почистване, изнасяне на отпадъци на определените за целта места и обезопасяване на строителната площадка. Стриктно спазва установения ред и изисквания за разположение и подреждане на строителни материали, конструкции, инструменти и механизми, необходими за осъществяване на строителните и довършителните дейности на обекта.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква