Каталог на компетенции

Работа със специфични материали

Специфична

Описание

Правилно и грижливо подготвя, използва, доставя, обработва и съхранява всички видове строителни материали, разтвори, лепила, бои, лакове и смеси според техните качества, свойства и технологични изисквания.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква