Каталог на компетенции

Работа със строителни инструменти, техника и механизми

Специфична

Описание

Според естеството на работата си, подбира правилно, използва по предназначение и в съответствие с инструкциите за експлоатация различни ръчни инструменти, техника и механизми за разтоварване, пренасяне, разбиване, пробиване, копаене, изравяне, подравняване, изправяне, оразмеряване, рязане, разкрояване, огъване, разстилане, навиване, монтаж. Грижи се за правилно им съхранение, стриктно следи за тяхната изправност и при възникнали проблеми, действа според установените правила и процедури на обекта.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква