Каталог на компетенции

Диагностика на хладилни и климатични системи

Специфична

Описание

Диагностицира точно и своевременно открива и отстранява възникнали непредвидени проблеми в климатичната и хладилна техника, като спазва технологичните изисквания за изпробване на съоръженията и анализира внимателно резултатите от извършени проверки. Замерва точно основни технически параметри, за да открие възможни отклонения.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква