Каталог на компетенции

Работа с техническа документация при монтаж и поддръжка на климатични системи

Специфична

Описание

Разчита и използва без затруднения технически чертежи и схеми на хладилни и климатични инсталации, както и на електрически системи. При необходимост участва в проектирането им.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква