Каталог на компетенции

Профилактика и ремонт на хладилни и климатични инсталации

Специфична

Описание

Периодично извършва проверки на техническата изправност на хладилните и климатичните инсталации с цел безопасна експлоатация. Извършва ефективна профилактика и ремонт, като използва правилните за целта уреди и инструменти. Извършва качествено заваряване при необходимост. Ремонтира точно отделни компоненти на хладилната и климатична техника.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква