Каталог на компетенции

Инсталация на хладилни и климатични системи

Специфична

Описание

Извършва своевременно монтаж и демонтаж на хладилни и климатични инсталации и системи, като спазва зададените технически спецификации, стандартите за качество и взема предвид спецификите и особеностите на обекта. Настройва и регулира техниката спрямо изискванията и очакванията на клиента. Изпробва прецизно монтираната хладилна и климатична техника, за да се увери, че работи безпроблемно и според изискванията.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква