Каталог на компетенции

Работа с термо и хидродинамични уреди и инструменти

Специфична

Описание

Подбира коректно и борави с правилните ръчни и електрически инструменти, с помощта на които да извършва работните си задачи в областта на монтаж, профилактика и ремонт на хладилни и климатични инсталации и системи, като внимава за правилната им експлоатация.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква