Каталог на компетенции

Работа с електротехническа документация и информация

Специфична

Описание

Разчита без затруднения техническа документация (наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.) с цел извършване на монтаж, демонтаж, ремонт и обслужване на електротехническо оборудване, инсталации и системи, като прилага в работата си информацията, извлечена от тях.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква