Каталог на компетенции

Ремонт и профилактика на електрически инсталации, съоръжения и мрежи и уреди

Специфична

Описание

Извършва профилактични прегледи на електрическото оборудване по отношение на това дали работят в нормален режим и норма, като периодично извършва замервания и проверки. Осъществява прецизен и своевременен ремонт, спазвайки технологичните предписания. Своевременно и ефективно диагностицира повредите и причините за тях в електротехническо оборудване, електрическите инсталации и табла в новостроящи сгради или вече построени такива, както и по различните видове подстанции и трансформаторни постове и конструктивните им елементи.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква