Каталог на компетенции

Монтаж и демонтаж на електрически системи и инсталации

Специфична

Описание

Монтира, свързва и демонтира качествено елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване, включително силови консуматори, заземителна уредба, пускова и защитна апаратура, електрически инсталации и системи, като спазва стриктно технологичните изисквания и последователност на отделните операции, както и инструкциите за безопасност. Извършва качествен монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по зададени схеми. Спазва технологията за извършване на оглед, демонтаж и монтаж на електрически машини и апарати.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква