Каталог на компетенции

Работа с оборудване, инструменти и машини

Специфична

Описание

Извършва работните си задачи, като правилно подбира и си служи с необходимите ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди, оборудване и машини. Използва подходящи елементи, материали и инструменти спрямо спецификата на конкретния строителен обект. При необходимост борави с различни електрически, заземителни и мълниезащитни инсталации и елементите им. Съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква